گروه ساختمانی یوسفی

این مجموعه که فعالیت خود را از سال 1370آغاز کرده در استان گلستان و استان تهران اقدام به ساخت اماکن تجاری و مسکونی نموده است این مجموعه شامل بخش مهندسی مشاور ساخت ومهندسی فروش املاک میباشد املاک عمارت در استان تهران زیر مجموعه گروره ساختمانی یوسفی از سال 1396در تهران مشغول فعالیت میباشد یادآور میشود تمامی فعالیت های ساختمانی که در گروه سرمایه گذاری یوسفی انجام میشود در این مجموعه انجام میشود


Free slider plugin for WordPress