ادوات کشاورزی یوسفی

:دارای سه شعبه فعال در شهر های

علی آباد ، خان ببین ، سنگدوین فعالیت می کند که با دارا بودن یازده نمایندگی ماشین آلات و ادوات کشاورزی در زمینه های داشت ، کاشت ، برداشت فعالیت خود را در 3500 متر فضایی فروشگاهی دنبال می کند

و بزرگترین و کاملترین مرکز خدمات کشاورزی در ایران است

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت تراکتور سازی ایران *

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت کمباین سازی ایران *

نمایندگی ادوات کشاورزی آهنگری خراسان *

نمایندگی ادوات شخم ایران *

  سنگدوین خان ببین علی آباد

Free slider plugin for WordPress