خیریه مرحوم حاج علی اکبر یوسفی

این مجموعه پس از فوت بنیانگذار شرکت سرمایه گذاری یوسفی و با نام ایشان آغاز به فعالیت نموده و در ضمینه بهداشت،کمک هزینه های آموزشی و ساخت مدرسه و خانه بهداشت اقدامات موثری انجام داده است

Free slider plugin for WordPress