پیام مدیر عامل

شرکت گروه سرمایه گذاری یوسفی به عنوان یکی از اثربخش ترین مجموعه های اقتصادی در شمال کشور، ماحصل تدبیر مدیریتی برای هم افزایی اقتصاد مالی در اقتصاد حقیقی است.
این تفکر استراتژیک که با مشارکت حقوقی در دهه 1390 اعتقاد راهبردی شرکت بر سرمایه گذاری مالی در اقتصاد حقیقی و کمک به اقتصاد کشور می باشد که برکات آن در جامعه و صورت های مالی شرکت کاملاً مشهود است.
پرتفوی تولیدی و مولد در امور راهبردی کشور نظیر کشاورزی، ماشین آلات کشاورزی، صنعت ساختمان، بهداشت و درمان و... در کنار بهره مندی از ظرفیت های بازار سرمایه باعث پویایی، بالندگی، کارایی و در نهایت ارزش آفرینی بلندمدت مورد انتظار همه ذینفعان را فراهم کرده است.هدایت منابع بازار سرمایه به اقتصاد حقیقی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی؛ با ترکیب دانش و تجربه کلیه مدیران و کارکنان این مجموعه بزرگ اقتصادی ایجاد شده و اطمینان دارد این سرمایه عظیم انسانی، پیشران حاکمیت و راهبری گروه برای تحقق اهداف استراتژیک می باشد.کارکنان ساعی گروه امید، تدبیر بهبود در کسب و کار را در تحقق مبانی حاکمیت شرکتی در سطوح مختلف و کلیه ذینفعان، اخلاق مداری، حمایت از تولید ملی و صادرات محور، خلق ارزش افزوده، توسعه بازار، افزایش سودآوری و ... قرار داده است تا با استعانت از باری تعالی، تلاش و همت مضاعف، بسیج کلیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، ایجاد نوآوری و خلاقیت در مدیریت امور مختلف شرکت، هوشمندی در ایجاد نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کارآمد، نهادینه کردن بسترهای مدیریت مشارکتی، بهره گیری از فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات، بهبود امور نظارتی برای افزایش کارایی و ... زمینه های افزایش سهم بازاری و در نهایت تحقق پیشرفت اقتصادی ایران اسلامی را فراهم آورند.
محمد علی یوسفی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

Free slider plugin for WordPress