فعالیت ها

فعالیت های اصلی شرکت بشرح زیر می باشد:

بررسی، مطالعه، تهيه و تدوين و اجراي انواع طرح های توليدی، خدماتی، بازرگانی، عمرانی و غيره و هرگونه سرمايه گذاری مشاركت در طرح های ياد شده
بررسی، مطالعه، ايجاد، توسعه، تأسيس، تشكيل و راه اندازی انواع شركت ها ، خريد سهام شركت ها و فروش آنها با استفاده از حق تقدم ، سرمايه گذاری در شركت ها و آماده كردن شركت های مورد سرمايه گذاری جهت ورود به بورس اوراق بهادار با استفاده از تسهيلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی
انجام كليه فعاليت های مجاز اقتصادی و بازرگانی و بازاريابی و طراحی سيستم های مديريتی جهت افزايش كارايی آنها
Free slider plugin for WordPress