در سال1397 با توجه به گسترش فعالیت های گروه ساختمانی یوسفی مدیران تصمیم گرفتند در راستای معرفی هر چه بیشتر پروژه های ساختمانی و مشارکت در حوزه ساختمان سازی در تهران دفتر املاک تاسیس نمایند. املاک عمارت زیر مجموعه گروه ساختمانی یوسفی است و علاوه برآن دفتر تهران مجموعه و زیر مجموعه هلدینگ مادر(گروه سرمایه گذاری یوسفی) میباشد. امید است فعالیت های این گروه بتواند گره گشای مشکلات مسکن باشد.

Free slider plugin for WordPress