گـروه سـرمایه گذاری یـوسـفی

مجموعه شرکت هایی که در زمینه های ماشین آلات کشاورزی،صنعت ساختمان، بهداشت و درمان ، زراعت و کشاورزی فعالیت میکند هر یک از مجموعه ها دارایی استقلال کامل و مدیریت راهبردی مشخص است که به عنوان زیر مجموعه این هلدینگ شرکت توانسته بیش از 200فرصت شغلی ایجاد کند
 

پروژه ها

گارانتی و پشتیبانی

 

یوسفی گروه ساختمانی 

 
شرکت گروه سرمایه گذاری یوسفی به عنوان یکی از اثربخش ترین مجموعه های اقتصادی در شمال کشور، ماحصل تدبیر مدیریتی برای هم افزایی اقتصاد مالی در اقتصاد حقیقی است.

 
1157

مشتریان

21

پروژه ها

3

در حال اقدام

11

نمایندگی ها

 

همکاران

ICM 2کمباین سازی
ارم شخمیران 1ارم-شخمیراان
ارم تراکتورسازی 1تراکتور سازی
ارم ارارات 2ارارت
نیوهلند 2kd,igkn 1
Free slider plugin for WordPress